Herz-Chakra, Oel 10 ml

Auf Lager

12,90 CHF

Inhalt: Rosenholz, Orange, Grapefruit, Neroli und Sandelholz.